Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsalarin Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi11.09.2004
  • KurumToplu Konut İdaresi Başkanlığı

Bu Yönetmelik; Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca tespit edilen yerleşim yerlerinde düzenli ve kontrollü kentleşmeyi sağlamak üzere; konut yapımına uygun arazi ve arsaların seçimi ve temini, arsa geliştirmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak yöntemlerin belirlenmesi, doğal ve çevresel değerlerin korunarak sürdürülebilir bir kentsel gelişmenin sağlanması ve arsa arzını artırarak fiyatların düşürülmesi için altyapılı arsa üretimi ve üretilen altyapılı arsaların tahsis yoluyla satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının altyapılı arsa sunumu amacıyla arazi ve arsa temini, altyapılı arsa üretimi ile altyapılı arsaların tahsis yoluyla satışına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Toplu Konut Kanunu


Yorumlar