Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.06.2021
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Bu Yönetmelik; sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması ve geliştirilmesi için; Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine ve piyasaya arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve sorumluluklarına, Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak ambalaj ve ambalaj atıklarının depozito yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sistemi dâhil belirli bir yönetim sistemi içinde yönetilmesine, Depozito yönetim sisteminin uygulanmasına, Türkiye Çevre Ajansının, ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimindeki görev ve yetkileri doğrultusunda göstereceği faaliyetlere, yönelik strateji ve politikalar ile idari, mali ve teknik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkarılmış olup; piyasaya sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Çevre Kanunu


Yorumlar