Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.02.2019
  • KurumTarım ve Orman Bakanlığı

Bu Yönetmelik, tarımsal arazilerin toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu


Yorumlar