Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi02.10.2021
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Yönetmelik; araştırmaya açık arşiv belgelerinden yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerin yararlanması, yükümlülükleri ve arşiv belgesinin örneklerinin verilmesi hususlarında usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup,11 sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların araştırmaya açık arşiv belgelerinden araştırma yapacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 11)


Yorumlar