Asgari Ücret Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.08.2004
  • KurumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Komisyonun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar