Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.01.1983
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 6-7-9-10-13-20-21 ve 27 nci maddelerinde belirtilen hususlardaki esasları belirlemek 33 üncü maddesi gereğince bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirtmek amacıyla düzenlenmiş olup; Askeri Yasak Bölgeleri ile Güvenlik Bölgelerini, yurt içinde yapılacak büyük ve stratejik önemi haiz tesislerin coğrafi konum ve yerlerinin tesbitini, seferberlik ve savaşta bu tesislerin tahribi için önceden yapılması gereken hazırlıkları, yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadan kiralayamayacakları bölgeler ile ilgili hususlarda, Genelkurmay Başkanlığını, Bakanlıkları, Kuvvet Komutanlıklarını (Jandarma Genel Komutanlığı dahil), kamu ve özel kurum ve kuruluşları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu


Yorumlar