Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi09.10.2021
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4’ünde yer alan atık listesindeki atıkları işleyen ve faaliyet konusu ile idari ve teknik kriterleri başka bir mevzuatta düzenlenmeyen, toplama ayırma tesislerini, diğer ön işlem yapan tesisleri, hurda metal işleme tesislerini, yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti gerçekleştiren tesisleri, tehlikesiz atık geri kazanım tesislerini, tehlikeli atık geri kazanım tesislerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Çevre Kanunu


Yorumlar