Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmeliği

  • 32394
  • 11.11.2023
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Açıklama

Bu yönetmelik, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması için atıksu arıtma tesisini kuran, işleten tesislerden arıtılmış atıksuyunu alıcı ortama deşarj eden ve/veya yeniden kullananlardan mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlerin, atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının veya tamamının Bakanlıkça geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde elektrik enerjisi gideri geri ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Önemli Uyarı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca bu yazının izinsiz iktibas edilmesi, sosyal medya veya iletişim grupları yoluyla ya da başka herhangi bir şekilde yayılması ve çoğaltılması yasaktır.
İçerikler hakkında kişisel notlar alabilirsiniz. Aldığınız notları yalnızca siz görebilirsiniz.