Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2019/373)

  • Mevzuat Tarihi06.11.2019
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait; 1- ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22/1990 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişik yapılmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar