Belediye İken Köye dönüştürülen, Sonra Yargı Kararı İle Tekrar Köye Tüzel Kişiliğine Kavuşan Yerlerde Seçimlerin Ne Zaman Yapılacağı

  • Mevzuat Tarihi26.01.2021
  • KurumYüksek Seçim Kurulu

Bu karar; 6360 sayılı Kanun'un "belediyelerin tüzel kişiliklerinin ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülmesi" hükmü gereğince belediyenin tüzel kişiliğinin kaldırılarak köye dönüştürülmesi üzerine, yargı kararıyla tekrar belediyeye dönüşen yerlerde yapılacak olan seçimlerde nasıl bir yol izleneceği hususuna ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Yorumlar