Belediye Tahsilat Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.03.1958
  • Kurumİçişleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik; tahsilat servisinin yürütmekle mükellef olduğu işleri, tahsilat şefi veya memurunun vazifeleri, tahsilat katiplerinin vazifeleri, tahsildarın vazifeleri, tahsilat kayıtlarının tesisi, tahsilata başlama ve veznedarların vazifelerini belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun


Yorumlar