Büyük ve Orta Elçilerin Reisicumhur Hazretleri Tarafından Sureti Kabulleri ve Sair Teşrifat Usulleri Hakkındaki Talimatname

  • Mevzuat Tarihi17.01.1926
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; büyük ve orta elçilerin reisicumhur hazretleri tarafından sureti kabulleri ve sair teşrifat usulleri hakkındaki talimatları açıklamak amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar