Cami Yaptıracak veya Onaracak Derneklere ve Köylere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi11.07.2001
  • KurumVakıflar Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; Dernekler Kanunu gereğince kurulmuş olup, faaliyetleri arasında cami yapımı veya onarımı bulunan dernekler ile camilerini yaptıracak veya onaracak köylere, yeni cami yapımı veya mevcut camilerin onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödeneğin dağıtımı ile harcama ve denetimi esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Dernekler Kanunu


Yorumlar