Çevre Mevzuatı Kapsamında İdari Yaptırım Yetkileri

  • Mevzuat Tarihi11.03.2020
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu görüş; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci maddesi kapsamında yetki devri yapılan belediyeler ile yetki devri yapılmamış belediyelerin farklı mevzuat kapsamında işlem yapmasıyla ilgili mezkûr Kanun’un 27 nci maddesi hükmü uyarınca bu Kanun kapsamında tanzim edilen idari nitelikteki cezaların aynı fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmayacağı, dolayısıyla yetki devri yapılmış olan belediyeler açısından aynı fiil sebebiyle hem Çevre Kanunu uyarınca hem de ilgili diğer kanunlardan birisi uyarınca (5326, 1608 vb.) idari yaptırım uygulayabileceği, yetki devri yapılmamış belediyelerin ise Çevre Kanunu dışında yetkili kılındıkları diğer kanunlar uyarınca idari yaptırım uygulayabileceği hakkındadır.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Çevre Kanunu


Yorumlar