Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 5)

  • Mevzuat Tarihi15.07.2018
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Devlet Denetleme Kurulunun kuruluşu, görevleri ve işleyişi, Cumhurbaşkanı adına Kurul tarafından yapılacak denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ilgili usul ve esasları, mensuplarının nitelikleri, atanmaları ve görevlendirilmeleri, görev ve yetkileri ve diğer özlük işleri ile ilgili esasları ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki Teftiş Kurulları ile soruşturmacının faaliyet, yetki, görev ve sorumluluk esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar