Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun

  • Mevzuat Tarihi13.10.2010
  • KurumTBMM

13/10/2010 tarih ve 6015 sayılı bu Kanun; devlet desteklerinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili mercilere bildirimini sağlamak üzere ilke ve esasların belirlenerek desteklerin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar