Kanunlar

  • Sıralama

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7252)

Bu kanun; Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkindir.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7226)

Bu Kanun; Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26/7/2018 tarih ve 7146 sayılı bu Kanun; Askerlik Kanunu ile diğer bazı kanunlarda ve Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7145)

25/7/2018 tarih ve 7145 sayılı bu Kanun; bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Sınai Mülkiyet Kanunu

22/12/2016 tarih ve 6769 sayılı bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun

9/11/2016 tarih ve 6756 sayılı bu Kanun; 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde zaruri olan tedbirlerin alınması ve Milli...

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

8/11/2016 tarih ve 6755 sayılı bu Kanun; 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin usul v...