Kanunlar

  • Sıralama

Karayolu Taşıma Kanunu

10/7/2003 tarih ve 4925 sayılı bu Kanun; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve be...

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

5/6/2003 tarih ve 4875 sayılı bu Kanun; doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştiri...

Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun

24/4/2003 tarih ve 4854 sayılı bu Kanun; bazı Kanunlardaki cezaların idarî para cezasına dönüştürülmesine dair esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4842)

9/4/2003 tarih ve 4842 sayılı bu Kanun; bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

23/1/2003 tarih ve 4793 sayılı bu Kanun; çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

3/8/2002 tarih ve 4771 sayılı bu Kanun; çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanun

27/6/2002 tarih ve 4768 sayılı bu Kanun; 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü olarak anılan günlerde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile her yıl anma töreni düzenlenmesi amacıyla yür...

Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)

9/1/2002 tarih ve 4737 sayılı endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim ve işletilmesine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş bu Kanun; endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilânını, yatırım izni sürecini, teşvik tedbirlerini ve yönetic...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu...

Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

3/12/2001 tarih ve 4722 sayılı bu Kanun; Türk Medenî Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.