Kanunlar

  • Sıralama

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bu Kanunun amacı; bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmaktır.

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun

22/1/2004 tarih ve 5072 sayılı bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenle...

Elektronik İmza Kanunu

15/1/2004 tarih ve 5070 sayılı bu Kanun; elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla, elektronik imzanın hukukî yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda e...

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5035)

25/12/2003 tarih ve 5035 sayılı bu Kanun; bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Petrol Piyasası Kanunu

4/12/2003 tarih ve 5015 sayılı bu Kanun; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve...

Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun

19/11/2003 tarih ve 5003 sayılı bu Kanun; ülkemizin ihtiyacı olan bölünmüş yol yapımının seri ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürürlüğe konmuş olup, bölünmüş yol yapımı ile ilgili hizmetlerin görülmesini hızlandırmak üzere, Karayolla...

Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

6/11/2003 tarih ve 5000 sayılı bu Kanun; patent ve marka vekilliği ile bazı düzenlemeler hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

9/10/2003 tarih ve 4982 sayılı bu Kanun; Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla,...

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4969)

31/7/2003 tarih ve 4969 sayılı bu Kanun; bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun

17/7/2003 tarih ve 4948 sayılı bu Kanun; Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen'in ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bak...