Kanunlar

  • Sıralama

Vakıflar Kanunu

20/2/2008 tarih ve 5737 sayılı bu Kanun; vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili, muhafazası, onarımı ve yaşatılmasına, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde iş...

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun

2/11/2007 tarih ve 5706 sayılı bu Kanun; İstanbul’u 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak hazırlamak, 2010 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların bu amaçla yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sa...

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

3/6/2007 tarih ve 5686 sayılı bu Kanun; jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyum...

İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanun

4/5/2007 tarih ve 5649 sayılı bu Kanun; 12 Mart’ın İstiklal Marşının kabul edildiği gün ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile anma törenleri düzenlenmesiy...

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

4/5/2007 tarih ve 5651 sayılı bu Kanun; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden müca...

Enerji Verimliliği Kanunu

18/4/2007 tarih ve 5627 sayılı bu Kanun; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırıl...

Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

21/9/2006 tarih ve 5544 sayılı bu Kanun; Meslekî Yeterlilik Kurumu ile ilgili bazı düzenlemelerin yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ofislere İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun

21/6/2006 tarih ve 5523 sayılı bu Kanun; Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislere ilişkin bazı düzenlemeler yapılması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Nüfus Hizmetleri Kanunu

Bu Kanun; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medenî durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukukî olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusa...

Tarım Kanunu

18/4/2006 tarih ve 5488 sayılı bu Kanun; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştu...