Kanunlar

  • Sıralama

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

11/3/2010 tarih ve 5957 sayılı bu Kanun; sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etk...

Türk Vatandaşlığı Kanunu

29/5/2009 tarih ve 5901 sayılı bu Kanun; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin esasların düzenlenmesine ve vata...

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu

25/2/2009 tarih ve 5840 sayılı bu Kanun; kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini...

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5838)

18/2/2009 tarih ve 5838 sayılı bu Kanun; bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Elektronik Haberleşme Kanunu

5/11/2008 tarih ve 5809 sayılı bu Kanun; elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, tüketici haklarının gözetilmesi, ülke genelinde hizmetlerin yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması...

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun

24/6/2008 tarih ve 5774 sayılı bu Kanun; Türk vatandaşlarından uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör sporculara ve bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ile takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş am...

Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

16/4/2008 tarih ve 5753 sayılı bu Kanun; Artvin İli Yusufeli İlçe Merkezi, ekli krokide sınırları belirtilen; kuzeyde 1305 rakımlı ÜşüktaşTepesi, güneyde Uyuz Deresi ve Kepkar Sırtı, doğuda Barhal Çayı ve Çoruh Nehri, batısı Öküzyatağı Tepesinin 852...

EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulunun Tüzel Kişilik Kazanması, Gelir ve Harcamaları ile Denetimi ve Tasfiyesi Hakkında Kanun

19/3/2008 tarih ve 5750 sayılı bu Kanun; EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulunun tüzel kişilik kazanması, gelir ve harcamaları ile denetimi ve tasfiyesi hakkında usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6/3/2008 tarih ve 5747 sayılı bu Kanun; Büyükşehir sınırlarında 43 yeni ilçe kurulması ve Büyükşehir sınırlarında yer alan ilçelerin sınır ve isim değişikliklerini belirlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

28/2/2008 tarih ve 5746 sayılı bu Kanun; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün k...