Kanunlar

  • Sıralama

Kabahatler Kanunu

30/3/2005 tarih ve 5326 sayılı bu Kanun; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; kabahatlere ilişkin genel ilkeler, kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçla...

Denizli - Buldan ve Çevresinde, Hakkari'de, Bingöl - Karlıova ve Çevresi ile Erzurum - Çat'da Meydana Gelen Deprem Afetlerine ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30/3/2005 tarih ve 5327 sayılı bu Kanun; Denizli-Buldan ve çevresinde, Hakkari'de, Bingöl-Karlıova ve çevresi ile Erzurum-Çat'da meydana gelen deprem afetlerine ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe ko...

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu

10/2/2005 tarih ve 5300 sayılı bu Kanun; tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıfla...

Organik Tarım Kanunu

1/12/2004 tarih ve 5262 sayılı bu Kanun; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe ko...

İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Unıversıade) Kanunu

10/11/2004 tarih ve 5255 sayılı bu Kanun; 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak olan 23 üncü Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarının (Universiade), Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonunun (FISU) kurallarına uygun olarak düzenlenmesi ile ilg...

Dernekler Kanunu

4/11/2004 tarih ve 5253 sayılı bu Kanun; dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube...

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5234)

17/9/2004 tarih ve 5234 sayılı bu Kanun; bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu

14/7/2004 tarih ve 5225 sayılı bu Kanun; bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve...

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

4/3/2004 tarih ve 5104 sayılı bu Kanun; kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlanması...

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bu Kanunun amacı; bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmaktır.