İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Unıversıade) Kanunu

  • Mevzuat Tarihi10.11.2004
  • KurumTBMM

10/11/2004 tarih ve 5255 sayılı bu Kanun; 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak olan 23 üncü Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarının (Universiade), Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonunun (FISU) kurallarına uygun olarak düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirler ve bu amaçla kendilerine görev verilen kurum ve kuruluşların teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri ile diğer düzenlemeleri kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar