Kanunlar

  • Sıralama

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

8/11/2016 tarih ve 6755 sayılı bu Kanun; 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin usul v...

Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

25/10/2016 tarih ve 6752 sayılı bu Kanun; Ankara İli Kazan İlçesinin adının Kahramankazan olarak değiştirilmesine ve ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

20/10/2016 tarih ve 6750 sayılı bu Kanun; teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde al...

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

18/10/2016 tarih ve 6749 sayılı bu Kanun; 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlar...

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

20/8/2016 tarih ve 6745 sayılı bu Kanun; yatırımların proje bazında desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15/7/2016 tarih ve 6728 sayılı bu Karar; yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu

6/4/2016 tarih ve 6701 sayılı bu Kanun; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı bu Kanun; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve...

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29/1/2016 tarih ve 6663 sayılı bu Kanun; Gelir Vergisi Kanunu ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6637)

27/03/2015 tarih ve 6637 sayılı bu Kanun; bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.