Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  • Mevzuat Tarihi15.07.2016
  • KurumTBMM

15/7/2016 tarih ve 6728 sayılı bu Karar; yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.


Yorumlar