Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

  • Mevzuat Tarihi20.10.2016
  • KurumTBMM

20/10/2016 tarih ve 6750 sayılı bu Kanun; teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar