Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu

  • Mevzuat Tarihi25.02.2009
  • KurumTBMM

25/2/2009 tarih ve 5840 sayılı bu Kanun; kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri (1) hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar