Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1768)

  • Mevzuat Tarihi11.11.2019
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; Ekli "Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenlerin yürütülmesine yönelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (z) bendi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasların yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar