Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.12.2017
  • KurumEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bu Yönetmelik; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bu Yönetmelik; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin denetiminin Bakanlık tarafından yapılması veya yaptırılması, denetim konularının belirlenmesi, denetim heyeti, denetim personeli, denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile yetkili şirketlerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Elektrik Piyasası Kanunu


Yorumlar