Emlak Vergine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük

  • Mevzuat Tarihi29.02.1972
  • KurumBakanlar Kurulu

Bina, arsa ve arazinin, vergi değerlerinin takdirinde şehir, kasaba ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak normlar ile uyulacak usul ve esaslar ve mükelleflerden bu konuda istenecek bilgilerle, tarım arazisinin vergi değerinin tespitinde arazinin verim gücünün hangi hallerde nazara alınacağı bu Tüzükte gösterilmiştir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Emlak Vergisi Kanunu


Yorumlar