Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi28.10.1987
  • KurumTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallardan, son beyan dönemine ait emlak vergi değeri olmayanların, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alınacak kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere değer takdir etmek usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kadastro Kanunu


Yorumlar