Encümence Verilecek İdari Yaptırım Kararlarında Tekerrür İçin Dikkate Alınacak Süre

  • Mevzuat Tarihi25.03.2020
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu görüş; 2559 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari yaptırım kararlarında “bir yıl” hükmünün tespitinde takvim yılı (1 Ocak – 31 Aralık) ya da son fiilin gerçekleştirildiği tarihten geriye doğru 1 yıldan (365 gün) hangisinin esas alınması gerektiği, tekrarlı idari para cezalarında artırımlı verilecek cezanın güncel ceza üst limitini (4.488 TL) aşıp aşamayacağı, aşması halinde bunun fiil ve ceza arasındaki orantılılık ilkesini ortadan kaldırıp kaldırmayacağı, encümen tarafından yaptırım uygulanırken mevzuata aykırı fiilin gerçekleştiği tarihteki ceza miktarı ya da encümen kararının alındığı tarihteki ceza miktarından hangisinin esas alınması gerektiği hususlarına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kabahatler Kanunu


Yorumlar