Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi02.02.2021
  • Kurumİçişleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik; geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uyulacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bu araçlarda kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uyulacak kurallar ile bu araçlarda kullanılacak ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Karayolları Trafik Kanunu


Yorumlar