Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.03.2021
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu Yönetmelik; piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla çıkarılmış olup; ürünlere ilişkin bir teknik düzenlemenin bulunmadığı veya teknik düzenleme bulunsa dahi insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği veya belirli risklere yahut risk kategorilerine ilişkin hükümler içermediği durumlarda uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu


Yorumlar