Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5529)

  • Mevzuat Tarihi26.04.2022
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Yönetmelik; muhteviyatına veya güncelliğine göre gizlilik dereceli belgeler için uygulanacak usul ve esasları belirlemek ve gizlilik dereceli belgelerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla çıkarılmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu


Yorumlar