Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.05.2020
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu Yönetmelik; olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve Ek 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun


Yorumlar