Hazarda ve Seferde Askere Gidenlerin Ailelerine 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 71, 72, 73 Üncü Maddeler İle 442 Sayılı Köy Kanununun 13 Üncü Maddesinin 19 Uncu Fıkrasına Göre Yapılacak Yardım Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi20.08.1940
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; yardıma muhtaç asker aileleri, şehir ve kasabalarda belediye veya belediye şubeleri marifetice yapılacak yardımları ve köylerde muhtaç asker ailelerine yardım yapacakları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Yorumlar