Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1658)

  • Mevzuat Tarihi10.10.2019
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Bakanlığınca hazırlanan ekli "Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) "ın onaylanmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar