İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi26.06.2006
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını, niteliklerini, atanmalarını, çalışma usul ve esaslarını, sertifikalarının verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler (…)(1) ile mahallî idarelerin iç denetim faaliyetlerini ve iç denetçilerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar