İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi28.10.2017
  • KurumOrman ve Su İşleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik; içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Yorumlar