İhaleye Katılabilme Kriterlerinin ve Belgelerinin Değerlendirilmesi

  • Mevzuat Tarihi04.04.2019
  • KurumKamu İhale Kurumu

Bu Karar; mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu ve bu çerçevede ihale komisyonu kararı ile geçerli teklif olarak değerlendirilen ihale üzerinde bırakılan istekli tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği fakat başvuru sahibi tarafından ihalenin iptali işlemine karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı dikkate alındığında, gelinen aşama itibariyle ihalenin idare tarafından iptali işleminin idari bir davaya konu edilebilmesinin ve hukuken ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı, bu itibarla iptal işlemiyle sonlandırılmış olan başvuruya konu ihale sürecine ilişkin olarak tesis edilecek düzeltici işlemin uygulanmasının hukuken mümkün olmadığı ve söz konusu düzeltici işlem kararıyla başvuru sahibinin elde edebileceği herhangi bir menfaatin de bulunmadığına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar