İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi06.02.2021
  • Kurumİçişleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik;4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilecek aracı kurumların nitelikleri, yetkilendirilmesi, görev ve yükümlülükleri, denetlenmesi, hizmet bedeli, hizmet bedeli payının genel bütçeye aktarılması ile yetki belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; 6458 sayılı Kanun uyarınca ikamet izni başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilecek aracı kurumları ve başvuru sahiplerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu


Yorumlar