İller Bankası Jeotermal Enerji Tesisi Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi25.06.2001
  • Kurumİller Bankası A.Ş.

Bu Yönetmelik; il, ilçe ve beldelere yaptırılacak jeotermal enerji tesislerine ait projelerin hazırlanmasında uyulması gereken esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; jeotermal enerji aranmasına ve işletilmesine yönelik etüt ve sondaj çalışmalarına dair sonuç raporları düzenlenerek gerekli verilerin belirlenmesinden sonra İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılacak ve yaptırılacak jeotermal enerji tesislerine yönelik projelerin hazırlanması için gerekli etüt ve çalışmalarda; makine, elektrik, inşaat, çevre, kimyasal, jeolojik, hidrolik, teknik, ekonomik, harita ve planlama ile ilgili hususları ve projelerin düzenlenme biçimini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun


Yorumlar