İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş Görev ve İşleyişi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi15.08.2001
  • KurumBaşbakanlık

Bu Yönetmelik; Başbakanlık bünyesinde kurulan İnsan Hakları Danışma Kurulunun kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar