İş Bitirme Belgesinin Uygunluğunun ve Yaklaşık Maliyet Hesaplamasının Değerlendirilmesi

  • Mevzuat Tarihi05.02.2020
  • KurumKamu İhale Kurumu

Bu Karar; iş bitirme belgesine konu işin benzer işler ile benzerlik göstermediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından da benzer özellikte olmadığı ayrıca belirtilen hatanın giderilerek yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması durumunda, düzeltilen yaklaşık maliyet ile idarece hesaplanan yaklaşık maliyet arasındaki farkın ilan süreleri ya da belirlenmesi gereken yeterlik kriterleri bakımından fark yaratacak düzeyde olmadığı, dolayısıyla bu durumun ihalenin esasına etki etmediğine ilişkin düzeltici işlem tesis edilmesine ilişkin karardır.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar