İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)

  • Mevzuat Tarihi22.11.2019
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu Tebliğ; gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Gümrük Kanunu


Yorumlar