İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)

  • Mevzuat Tarihi22.05.2020
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu Tebliğ; 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun


Yorumlar