İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

  • Mevzuat Tarihi22.05.2020
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu Tebliğ; gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun


Yorumlar