İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29)

  • Mevzuat Tarihi14.07.2021
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu tebliğ; 24/6/2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/11) ile Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun


Yorumlar