Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi14.11.2018
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi koruma amacıyla düzenlenmiş olup; bu Yönetmelikte tanımlanan kalıcı organik kirleticilerin;İmalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına, en kısa sürede aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına veya kısıtlanmasına, mümkün olduğunca ortadan kaldırma amacıyla, bu maddelerin salımlarının en aza indirilmesine, bu maddelerden oluşan, bunları içeren veya bu maddelerin herhangi biri tarafından kirletilmiş atıkların yönetimine, ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Çevre Kanunu


Yorumlar